Condensarea este un fenomen fizic prin care o substanță, în cazul nostru apa, trece din stare de vapori în stare lichidă. Acest proces îl întâlnim și atunci când echipamentele de aer condiționat funcționează pe mod de răcire sau dezumidificare. Procesul se produce atunci când temperatura schimbătorului de căldură al unității interne este scăzută, temperatura și umiditatea ambientală sunt ridicate. Dacă sunt îndeplinite simultan condițiile menționate anterior, pe lamelele schimbătorului de căldură se atinge temperatura punctului de rouă. Vaporii de apă din interior se transformă în picături de apă, sau mai simplu condes, iar aparatul de aer conditionat curge.

Condensul produs de echipamentele de aer conditionat se elimină printr-un furtun de PVC. Furtunul se conectează la o coloană de colectare dedicată.  Atunci cand aparatul de aer conditionat curge cele mai des întâlnite probleme de service sunt cauzate de condens. Acesta în loc să fie eliminat corespunzător se acumulează în tăvița dedicată din unitatea internă a echipamentului. Cand tavita se umple apa refulează în cameră.

Principalele cauze sunt:

  1. Drenajul este obstrucționat – pe tubul de evacuare a condensului obișnuiesc să își facă cuib insectele. Această situație nu este o intervenție care să fie acoperită de garanție, dar poate fi remediată printr-o mentenanță.
  2. Tubul destinat colectării condensului nu este instalat corect. Nu are panta necesară curgerii apei prin el. În cazul în care din diferite motive drenajul echipamentului trebuie să aibă o pantă ascendentă va trebui să optezi pentru o pompă de condens.
  3. Există situații în care utilizatorii introduc tubul de condens în diverse recipiente și nu țin cont de faptul că apa curge natural prin acesta. Astfel, în momentul în care drenajul va ajunge să fie imersat in apă, condensul nu va avea presiunea necesară de a împinge apa. Apa se va acumula pe tubul de condens având aceleași consecințe ca la primele două puncte.

Deși condensul de la echipamentele de aer condiționat poate da cele mai multe probleme de service, eliminarea lui din încăpere duce la scăderea umidității și implicit la scăderea disconfortului termic. Este important de amintit faptul că în situația în care echipamentul de aer condiționat nu elimină condens nu este o problemă tehnică, cât timp unitatea internă răcește corespunzător. Dacă nu s-au îndeplinit cele trei condiții pentru realizarea punctului de rouă, acesta nu se va forma, deci nu va fi eliminat condens.

Husian Bogdan
20 February 2024
3 minute